Aktywnie i zdrowo – o projekcie AFRESH jedno słowo

Wypracowanie wspólnego programu badań naukowych dotyczących odżywiania człowieka, wsparcie regionalnych firm w dostarczaniu innowacyjnych produktów, edukacja teoretyczna i praktyczna młodzieży w zakresie zdrowej żywności. Wszystkie te trzy główne cele unijnego programu AFRESH nadawały ton trzyletniej współpracy pomiędzy ośmioma europejskimi regionami. Jeden z nich – województwo mazowieckie reprezentowała m.in. firma Sante, całkiem niedawno świętująca 20-lecie swojego istnienia. Wszystkie te liczby składają się na cyfrę „18”, pod którą kryje się rezultat pracy – 18 innowacyjnych rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie popularnym chorobom cywilizacyjnym za pomocą zdrowej diety i aktywności fizycznej.

afresh-fotoUroczystość wieńcząca projekt AFRESH zbiegła się z uroczystością 35-lecia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Wydział ten w swojej długiej historii realizował działania, które były związane ze zdrowiem oraz wszystkimi elementy składającymi się na nasze zdrowe odżywianie.  Wielu absolwentów tego wydziału było po prostu pasjonatami zdrowego odżywiania, co pozwoliło przez wiele lat prowadzić badania oraz wprowadzać w życie rozwiązania, które z korzyścią wpływały na nasz sposób odżywiania. Właśnie to miejsce wybrano również na uroczystość podsumowania i zamknięcia trzyletniego programu AFRESH.

Inicjatywa AFRESH (Activity&Food for Regional Economies Supporting Heath) powstała z myślą o przeciwdziałaniu powszechnym chorobom takim jak: cukrzyca typu drugiego, otyłość, choroby układu krwionośnego oraz różnego rodzaju nowotworów. Przyczyny ryzyka pojawienia się wymienionych chorób należy upatrywać przede wszystkim w niezdrowej diecie oraz niedostatecznej ilości aktywności fizycznej, czyli ogólniej rzecz ujmując niezdrowego trybu życia. Przy wsparciu regionalnych przedsiębiorstw projekt AFRESH miał na celu opracowanie drogi do rozwoju międzynarodowej współpracy między regionami Europy poprzez wypracowanie unikalnych i uniwersalnych rozwiązań w zakresie konsumpcji i zdrowego stylu życia.

W ten ważny dla całej gospodarki żywieniowej projekt od początku wpisywała się firma SANTE, której nadrzędną ideą jest dostarczanie zdrowych produktów ( żywność funkcjonalna ), przekazywanie wiedzy na temat zdrowego żywienia i zdrowia jako jednej z najważniejszych wartości w życiu. Definicja żywności funkcjonalnej przytoczona podczas konferencji AFRESH zawierała w sobie dwa sformułowania: „naturalne produkty” i „naturalny wpływ na zdrowie człowieka”. Produkując taką właśnie żywność firma Sante czuje się nie tylko zobowiązana do relacji z konsumentami, ale również zobligowana do współpracy ze światem nauki. Okazji do wspólnego działania dostarczył projekt AFRESH, który w swoich założeniach idealnie pokrywał się z filozofią SANTE i wartościami jakie przyświecają z firmie.

Już tytuł pierwszego wystąpienia podczas finałowej konferencji AFRESH – „Poprawa stylu życia wszystkich ludzi” określał główne zobowiązanie  i wyzwanie, przed którym we wrześniu 2010 roku stanęli wszyscy uczestnicy projektu. Wyzwanie dość duże, patrząc na ostatnie statystyki EUROSTATU dotyczące liczby osób niedożywionych lub biednych. Powstanie projektu było częścią wielkiej strategii „Europa 2020”. Zgodnie z jej założeniem w ciągu najbliższych 7 lat o 20 milionów powinna się obniżyć liczba osób zagrożonych ryzykiem biedy i niedożywienia.

Oprócz dalekosiężnych celów związanych z unijną strategią „Europa 2020”, projekt AFRESH powstał w celu przekonania ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia, którego głównym wyróżnikiem powinno być podejmowanie różnego rodzaju aktywności fizycznych oraz dbanie o codzienny, zdrowy sposób odżywiania. Pod tym ostatnim kryje się przede wszystkim unikanie niezdrowej żywności typu fast-food, której spożywanie jest niechlubnym dziedzictwem kultury masowej.

We wprowadzeniu naturalnych, zdrowych produktów w codzienny scenariusz żywieniowy wykorzystano tzw. „szkolne schematy (z ang. school scheme), które były tematem jednego z kolejnych wystąpień podczas kończącej projekt konferencji.   Jak nie trudno się domyślić, inicjatywa ta była adresowana do uczących się dzieci w wieku 6-10 lat, w myśl zasady, że jeżeli potrzebna jest zmiana na lepsze, to najlepiej wywołać ją w najmłodszej generacji. Przecież to właśnie współczesna młodzież będzie w przyszłości odpowiadać po części za sposób odżywiania i życia nas wszystkich.

Projekt AFRESH to jednak nie tylko najlepsza reklama zdrowego trybu życia i związanego z nim racjonalnego odżywiania, wspartego odpowiednią dawką aktywności fizycznej. AFRESH zgodnie z początkowymi założeniami to również szansa na ponadnarodową integrację pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami działającymi w obrębie jednego z siedmiu regionów, w tym polskiego Mazowsza reprezentowanego przez firmę SANTE.

Po trzech latach projektu AFRESH, konferencjach, seminariach przyszedł czas na podsumowanie, wnioski…ale przede wszystkim na zobowiązanie do dalszej współpracy. Współpracy, która związana jest m.in. z wspomnianą strategią „Europa 2020” a w szczególności umiejętności powiązania zdrowego odżywiania z aktywnością fizyczną.

Przedstawicielka Uniwersytetu w Stuttgarcie podjęła ten temat za pomocą metafory mostu, którego budowa pomiędzy sferą odżywiania i aktywności jest podstawowym warunkiem poprawy stanu zdrowia i lepszego samopoczucia. W tym miejscu nie zabrakło odwołania do bijących na alarm statystyk. Otóż 22,6 % Niemców deklaruje , iż w ciągu roku nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. Do tego dochodzi jeszcze niezdrowa dieta, skutkująca słabą kondycją fizyczną i obniżeniem naturalnej sprawności. Wszystkie te czynniki, które nie są wyłącznie cechą charakterystyczną społeczeństwa niemieckiego pokazują jak słuszne było powstanie projektu AFRESH i refleksji nad  stanem zdrowia populacji ludzkiej oraz przyczyn powstawania chorób cywilizacyjnych.

Podczas uroczystości kończącej projekt nie zabrakło czasu na pytania ze strony publiczności… i oczywiście na zdrowe przekąski. Te ostatnie w postaci cieszących się dużą popularnością ciasteczek owsianych i batonów Crunchy zapewniła między innymi firma Sante. Współpraca ta jest doskonałym przykładem na to, że można zbudować most pomiędzy światem nauki oraz biznesu w makroskali zdrowia całej populacji ludzkiej. Most, który jest również metaforą zależności aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w mikroskali zdrowia każdego z nas.

29 czerwca był dniem zakończenia trzyletniego projektu. Rozwiązania zaproponowane przez świat nauki i tematy podejmowane w czasie wielu konferencji obligują do dalszego podążania wyznaczoną przed trzema laty drogą. Ścieżką, która wiedzie do lepszego stanu zdrowia każdego człowieka nie tylko w granicach Unii Europejskiej, ale również na całej kuli ziemskiej.

Autor: Sante