Konferencja AFRESH

Wrzesień 2010 roku był miesiącem niezwykle ważnym dla europejskiej gospodarki żywnościowej. Wówczas,  rozpoczął się bowiem projekt Unii Europejskiej o nazwie:  Activity&Food for Regional Economies Supporting Heath (AFRESH).

afreshGłównym celem projektu było wypracowanie wspólnego programu badań naukowych dotyczących żywienia oraz wsparcie regionalnych gospodarek w dostarczaniu innowacyjnych, zdrowych produktów spożywczych. Równie ważnym założeniem było zacieśnienie współpracy między europejskimi regionami, prowadzącej do opracowania pomysłów dotyczących innowacyjnych produktów i usług w obszarze zdrowej żywności.

Jak sama nazwa wskazuje, unijna koncepcja skupiała się na zagadnieniach zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej (Activity & Food). To właśnie zdrowa żywność oraz aktywność przyczyniają się do zapobiegania chorobom dietozależnym, których przeciwdziałanie było również ważnym elementem projektu. Koncepcje AFRESH można więc określić jako zbiór wartości, które mają niezaprzeczalny wpływ na zdrowie każdego człowieka.

Projekt AFRESH był oparty na kooperacji ośmiu europejskich regionów, w tym m.in. Mazowsza. Największe polskie województwo było reprezentowane przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz firmę SANTE, która jako jedyny podmiot gospodarczy wzięła udział w tym ogólnoeuropejskim programie. To niezwykłe wyróżnienie jakim była możliwość uczestnictwa w debatach, konferencjach oraz seminariach, wpisuje się w filozofię SANTE. ,  której niezmiennym celem pozostaje nie tylko dostarczanie zdrowej żywności funkcjonalnej, ale również edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

28 czerwca kończy się zaplanowany na 3 lata  program AFRESH, pozostawiając po sobie wiele nowych pomysłów, innowacji, które mogą w najbliższym czasie zostać wdrożone i przyczynić się do poprawy europejskiej gospodarki żywieniowej.

Ostatnia konferencja AFRESH będzie miała miejsce na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. W czasie jej trwania zostaną podjęte takie tematy jak: „Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna jako wyzwanie XXI wieku” czy „Zdrowie – siła napędowa dla rozwoju całej Europy.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie Konferencji.