Sante partnerem projektu AFRESH – innowacje dla zdrowego stylu życia

AFRESH jest projektem Unii Europejskiej wspieranym przez 7 Program Ramowy dla Badań i Rozwoju Technologicznego i finansowanym w ramach sekcji „Regiony wiedzy”, której celem jest wzmocnienie innowacyjności oraz możliwości inwestowania.

afreshProjekt jest członkiem europejskiej „Inicjatywy Klastrów Żywnościowych” łączącej regiony wyspecjalizowane w produkcji żywności www.foodclusterinitiative.eu. Uczestnicy projektu reprezentują regiony z 8 państw członkowskich UE: Region Stuttgart (Niemcy), Languedoc Roussillon (Francja), Vlaanderen (Belgia), Galicia (Hiszpania), Nijmegen (Holandia), Mazowsze (Polska), Észak-Alföld (Węgry), Liverpool (Wielka Brytania). Projekt trwa trzy lata od września 2010 r.
Region Mazowsze reprezentują: SGGW Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (lider klastru M10azowsze), Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Sante A. Kowalski Sp.j.
AFRESH jest nowym projektem Unii Europejskiej o dwutorowym podejściu, skupiającym się na zagadnieniach zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Prozdrowotna żywność oraz aktywność fizyczna przyczyniają się w znacznym stopniu do zapobiegania różnym chorobom. Dlatego dla zdrowia kluczowe znaczenie ma wybór odpowiednich produktów żywnościowych i aktywność fizyczna.

Założenia projektu:
 naukowcy oraz przedstawiciele życia gospodarczego z ośmiu europejskich regionów, wzmocnieni współpraca z przemysłem spożywczym, sektorami aktywności fizycznej i zdrowia (klastry żywność i zdrowie) łączą swoje siły na rzecz rozwoju uzasadnionych naukowo innowacji ukierunkowanych na poprawę zdrowia publicznego
 wspólny plan badań w celu wzmocnienia realizacji projektów i inwestowania
 współpraca między klastrami prowadząca do wypracowania pomysłów innowacyjnych produktów i usług umożliwiających zdrowy styl życia
 wybór silnych regionów – od wybrzeża Atlantyku w Hiszpanii do źródeł termalnych na Węgrzech oraz od regionu Merseyside w Wielkiej Brytanii do południa Francji – pozwoli na wspieranie zdrowia publicznego: nastąpi wymiana wiedzy i dobrych praktyk; naukowcy oraz przedstawiciele biznesu i instytucji publicznych uzyskają dostęp do międzynarodowych platform

W ramach projektu przewidywane są następujące działania:
 Seminaria poświęcone analizie podaży i popytu w regionach klastrów
 Określenie barier w realizacji zdrowego stylu życia
 Spotkania robocze poświęcone strategiom innowacyjności
 Wizyty w regionach w celu przygotowania Wspólnego Planu Badań
 Debaty dotyczące wypracowania wspólnych pomysłów nowych produktów w sektorach żywności, aktywności fizycznej i edukacji zdrowotnej, z wykorzystaniem technologii i usług informacyjnych i komunikacyjnych
 Konferencje dla przemysłu spożywczego, sektora zdrowia i aktywności fizycznej
 Określenie stanu zdrowia i doradztwo
 Relacje w mediach
 Doradztwo i szkolenia dla nowo powstających klastrów „żywność i zdrowie”

Zajrzyj na stronę projektu.