Zwiększenie konkurencyjności SANTE przez udział w branżowym programie promocji” w ramach poddziałania 6.5.2.

Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności SANTE przez udział w branżowym programie promocji” w ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

  • Nazwa beneficjenta: Sante A.Kowalski Sp. j.
  • Numer projektu: POIG.06.05.02-00-422/13-00
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 325 177,59 zł
  • Okres realizacji: 05.10.2013 – 12.02.2015

Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.