Zwiększenie konkurencyjności SANTE przez udział w targach w ZEA

Tytuł projektu: „Zwiększenie konkurencyjności SANTE przez udział w targach w ZEA” w ramach poddziałania 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

  • Nazwa beneficjenta:  Sante A.Kowalski Sp. j.
  • Numer projektu:  POIG.06.05.02-00-302/13-00
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 57 593,81 zł
  • Okres realizacji:  24-26.11.2014

Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.