Oświadczenie

W związku z opublikowaniem raportu Food Rentgen z marca 2020 odnoszącego się do kasz jaglanych dostępnych w sprzedaży na polskim rynku, w którym opublikowano, iż pozostałości glifosatu dostrzeżono na poziomie 0,6 mg/kg  (±0,3 mg/kg) w kaszy jaglanej Sante (nr partii 29.10.2019 29.10.2020), Sante A. Kowalski sp.j. przedstawia poniżej stanowisko w sprawie:

W raporcie Food Rentgen z marca 2020 potwierdzono, że w wyniku przeprowadzonych badań we wrześniu 2019 przez autorów ww raportu, kasza jaglana Sante wolna jest od pozostałości glifosatu (nr badanej partii 10.07.2019 10.07.2020). Jednocześnie w tym samym raporcie opublikowano, iż pozostałości glifosatu dostrzeżono w innej próbce przebadanej przez autorów raportu w styczniu 2020r (nr partii 29.10.2019 29.10.2020).

 

Mając powyższe na uwadze, pragniemy poinformować, że Sante A. Kowalski sp.j. dysponuje wynikami badań dla zakwestionowanej przez autorów reportu Food Rentgen ww. partii Kaszy jaglanej (tj partii nr 29.10.2019 29.10.2020).

Badania kwestionowanej partii przeprowadzone zostały w niezależnych laboratoriach (Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Białymstoku), w kierunku pozostałości pestycydów. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono:

  • Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie nie stwierdziło obecności pestycydów, co zostało potwierdzone sprawozdaniem z badań Nr PBP/4/Z/2020 z dnia 05.02.2020 r. dla kwestionowanej partii tj. partii nr 29.10.2019 29.10.2020,
  • Laboratorium Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Białymstoku nie stwierdził obecności pestycydów, co zostało potwierdzone sprawozdaniem z badań Nr 0034/4/Z/2020 z dnia 05.02.2020 r. dla ww. partii.

Obydwa sprawozdania przedstawiamy w załączeniu do niniejszego oświadczenia.

Pragniemy podkreślić, że obydwa laboratoria są niezależne oraz wykonały analizy metodami referencyjnymi, zaś dodatkowo Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie stanowi referencyjne – laboratorium odwoławcze uprawnione do wydawania opinii i stosujące w zakresie oznaczeń wiarygodne metody badań potwierdzone w systemie badań międzylaboratoryjnych. Oba zatem wyniki badań są w pełni wiarygodne.

 

Niezależnie od powyższego, zakwestionowana w raporcie Food Rentgen partia nr 29.10.2019 29.10.2020 została przebadana w wyniku czynności kontrolnych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych również stwierdzono brak obecności pestycydów, w tym glifosatu w ww. partii kaszy jaglanej (w załączeniu ocena jakości sporządzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie).

 

Mając powyższe na uwadze,  należy podkreślić, że Sante A. Kowalski sp.j. dysponuje trzema niezależnymi wynikami badań Kaszy Jaglanej o nr partii 29.10.2019 29.10.2020, które potwierdzają, że produkt ten nie zawiera pozostałości pestycydów. Wyniki te potwierdzają również, że kasza jaglana Sante jest bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

 

Zapewniamy, że zgodnie z polityką firmy Sante dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty charakteryzowały się najwyższa jakością i dokładamy wszelkich starań na każdym etapie produkcji, żeby były one bezpieczne. Informujemy również, że jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami stosowania przez rolników Roundupu w produkcji rolnej, którego głównym składnikiem jest glifosat. Przyłączamy się do wszystkich którzy wzywają polski rząd do zabronienia stosowania tego preparatu w Polsce i wzywamy rolników do zaprzestania jego stosowania.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3