Projekty unijne

Firma Sante Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „ Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych na multiteksturalne batony funkcjonalne oparte na surowcach odpadowych przemysłu spożywczego wraz z technologią ich produkcji oraz wdrożenie rezultatów badań na rynek” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w ramach Działania 1.1. Ścieżka SMART.
W ramach projektu planujemy prace B+R ukierunkowane na opracowanie innowacyjnych batonów produkowanych z wykorzystaniem surowca odpadowego tj. okary owsianej oraz sposobu ich wytwarzania. Projekt obejmuje moduł B+R oraz moduł wdrożenie innowacji.
B+R prace będą przebiegać dwutorowo i będą dotyczyć:
– Zad 1 – przewidziane zadania badawcze będą poświęcone opracowaniu produktu – batonika;
– Zad 2 (proces) – równolegle prowadzone będą prace nad procesem wytwarzania batonów.
Rozwiązania opracowane w module B+R zostaną wdrożone na rynek. W części wdrożeniowej przeprowadzone zostaną prace budowlane celem postawienia nowego budynku, w którym umieszczona zostanie nowa, pełnowymiarowa linia produkcyjna.
Nadrzędnym celem projektu jest osiągnięcie zakładanych głównych rezultatów modułu BR, tj. opracowanie innowacyjnej na skalę światową linii produktowej typu baton proteinowy z zawartością okary owsianej oraz opracowanie innowacyjnego procesu wytwarzania tego produktu (innowacja na skalę kraju). Niezbędnym elementem do realizacji głównego celu będzie zbudowanie instalacji pilotażowej. Celem projektu jest również zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oferty produktowej i dopasowanie jej do potrzeb i oczekiwań klientów. Planowanym efektem w wyniku realizacji projektu jest wdrożenie w firmie nowej, ekologicznej technologii.
Szczególne zainteresowanie batonami proteinowymi wykazują osoby uprawiające sport. Osoby te stanowią główną grupę docelową naszych produktów.
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 70 066 426,50 zł
Całkowita wartość projektu: 177 681 638,25 zł

Pozostałe projekty: