Oświadczenie

W nawiązaniu do opublikowanego w portalu onet.pl w dniu 18 kwietnia 2019 r. artykułu pt. „Imperator A.K. Opowieść o polskim Carringtonie” autorstwa Janusza Schwertnera  niniejszym oświadczamy, że zawarte w nim informacje są nieprawdziwe i uderzają w dobre imię firmy Sante i rodziny Kowalskich.

Jesteśmy firmą działającą w pełni transparentnie i od zawsze prowadzimy otwartą politykę pracowniczą. W ciągu 27 lat działalności spółka Sante kilkakrotnie była poddawana kontrolom inspekcji pracy, które nigdy nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Dodatkowo w marcu tego roku niezależna firma zewnętrzna przeprowadziła w Sante audyt etyczny według międzynarodowych standardów. Potwierdził on wysokie standardy funkcjonowania firmy. Tego rodzaju audyty są wymagane przez naszych kontrahentów, dla których realizujemy zamówienia zagraniczne.

 

Ponadto co dwa lata badamy zadowolenie pracowników za pomocą wewnętrznej ankiety, której wyniki służą do ciągłego poprawiania warunków pracy zespołu. Ostatnia ankieta, przeprowadzona  na początku kwietnia 2019 roku, pokazała, że blisko 80% osób jest zadowolonych z atmosfery panującej  w spółce i ze współpracy  ze swoimi  bezpośrednimi  przełożonymi. Wskaźnik rotacji pracowników w 2018 roku wyniósł ok 1,5%, a w roku bieżącym jest na poziomie poniżej 1%. Warto dodać, że ok. 80% kadry kierowniczej legitymuje się stażem pracy średnio powyżej 10 lat.

Firma nie posiada systemu kar i nigdy żaden pracownik nie był ukarany finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób, nawet jeśli dochodziło do sytuacji, że wyrządził spółce szkody na dziesiątki czy nawet setki tys. zł. Na niektórych stanowiskach istnieje możliwość przyznawania pracownikom dodatkowej premii uznaniowej i kierownictwo w pełni korzysta ze swoich uprawnień. Nie przydzielenie takiej premii tam, gdzie istnieje taka możliwość, stanowi ułamek jednego procenta. Przytoczony w artykule jeden z trzech współwłaścicieli z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników, nie przekraczając granicy słusznej krytyki.

Wyrażamy pełną gotowość do współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w celu weryfikacji tez zawartych w przedmiotowym artykule, jak również deklarujemy pomoc służbom w ocenie zgodności funkcjonowania naszej firmy z przepisami prawa pracy.

 

Sante