Sante dla Kobiet w ciąży

Sante dla kobiet w ciąży

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ciąża/Narodziny Fundamentem Przyszłości Dziecka

Zagadnienie Interdyscyplinarne

Sante, ekspert żywności funkcjonalnej, zgodnie ze swoją misją zawartą w nazwie w języku francuskim oznaczającym zdrowie, poza swoją działalnością biznesową bardzo silnie angażuje się w promocję zdrowego stylu życia i wspiera różnorodne inicjatywy o charakterze edukacyjnym. Należy do niech m.in. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „CIĄŻA  I  NARODZINY FUNDAMENTEM  PRZYSZŁOŚCI  DZIECKA – ZAGADNIENIE INTERDYSCYPLINARNE” , która 23 maja br. odbędzie się w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

8 kwietnia 2011 mocą weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dziennik Ustaw Nr 187 z dn. 7.10.2010 poz. 1259). Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce, określający prawa i procedury obowiązujące personel medyczny opiekujący się kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu. Jego celem jest poprawa jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

Jednym z wprowadzonych standardów jest propagowanie zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania, do czego zobowiązana jest osoba prowadząca ciążę czyli lekarz lub położna. Polega ono na stałym poradnictwie w zakresie racjonalnego odżywiania. Pomiędzy 20 a 26 tygodniem ciąży osoba prowadząca ciążę ma obowiązek kierowania kobiety do położnej podstawowej opieki zdrowotnej celem objęcia jej opieką.

Spotkania edukacyjne z położną planowane są na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb ciężarnej i wspólnie ustalonego planu i mogą odbywać się od 21 do 31 tygodnia raz w tygodniu, od 31 tygodnia do porodu dwa razy na tydzień. Także opieka poporodowa położnej obejmuje poradnictwo w zakresie diety matki karmiącej i odżywiania noworodka i niemowlęcia do 2 miesiąca życia. Opieka ta wykonywana jest po wcześniejszym dokonaniu wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej (wypisania deklaracji) i finansowana jest przez NFZ.

Nowa procedura wspierająca edukację w zakresie racjonalnego odżywiania jest bardzo cenną zdobyczą nowego rozporządzenia. Odpowiednia, zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia w każdym wieku. Staje się jednak szczególnie ważna w okresie ciąży, gdyż wpływa nie tylko na kondycję kobiety, ale również jest jednym z czynników decydującym o prawidłowym rozwoju płodu i zdrowiu dziecka w późniejszym życiu.

Temu tematowi będzie poświęcony wykład mgr Joanny Gruszki pt. „Odżywianie w czasie ciąży a stan zdrowia dziecka” podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „CIĄŻA  I  NARODZINY FUNDAMENTEM  PRZYSZŁOŚCI  DZIECKA – ZAGADNIENIE INTERDYSCYPLINARNE”, zorganizowanej przez Uniwersytet Opolski /Wydział Teologiczny, Kierunek Nauki o Rodzinie/, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Położnych Oddział Wojewódzki w Opolu, która odbędzie się 23 maja br. w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Jest to otwarta konferencja dotycząca interdyscyplinarnej analizy zjawisk związanych z okresem okołoporodowym, której celem jest uwagi na znaczenie czasu przedurodzeniowego na późniejsze możliwości rozwojowe dziecka – w aspekcie interdyscyplinarnym – z punktu widzenia medyków, psychologów, pedagogów, teologów czy socjologów.

Firma Sante włączyła się w tę inicjatywę jako jeden ze sponsorów konferencji oraz publikacji zawierającej wszystkie prezentowane wystąpienia pt. „Ciąża  I  Narodziny Fundamentem  Przyszłości  Dziecka – Zagadnienie Interdyscyplinarne”.

„Promocja zdrowia i zdrowego stylu życiu jest integralnym elementem strategii naszej firmy, która jest ekspert żywności funkcjonalnej czyli żywności korzystnej dla organizm człowieka.” – mówi Anna Pasińska, Dyrektor ds. Marketingu w Sante „Dlatego z ogromną przyjemnością, ale też przekonaniem wspieramy  tak ważną inicjatywę. Zdrowe matki to zdrowe dzieci, – zdrowie trzeba przekazywać innym jako dar i uczyć jak je pielęgnować na co dzień.”

Zapoznaj się z informacją prasową: 23_05_sante_dla_kobiet_w_ciazy_informacja_prasowa

***

Sante znaczy zdrowie – od początku swojego istnienia działamy zgodnie z tą filozofią. Firma Sante A. Kowalski sp. j. jest ekspertem w produkcji żywności funkcjonalnej czyli żywności korzystnej dla zdrowia oraz liderem na rynku musli, produktów sojowych i cukru trzcinowego. W portfolio firmy znajduje się około 100 pozycji produktowych wspierających zdrowy tryb życia i odżywiania. Utrzymujemy dynamiczny i stały wzrost obrotów, a nasze produkty cieszą się uznaniem konsumentów w kraju i za granicą – w Wielkiej Brytanii, na Litwie, w Estonii, Szwecji, Austrii, Islandii, ale też na Bliskim Wschodzie. Pozycję firmy i marki Sante potwierdzają też liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak tytuł „Gazeli Biznesu” przyznawany w rankingu dziennika „Puls Biznesu”, wyróżnienie w plebiscycie „Złoty Paragon”, „HIT HANDLU”, i „Laur Konsumenta”.