Czy zdrowie pracowników to temat firmowy? Wyniki 1. w Polsce badania corporate wellness!

Tylko 3 proc. firm badanych w Polsce posiada w pełni wdrożoną strategię promocji zdrowia. Dla porównania na świecie strategię taką posiada 29 proc. firm biorących udział w badaniu. W Polsce pojedyncze inicjatywy w tym kierunku deklaruje aż 43 proc. respondentów. Wyniki badania przedstawiono 11 września w Warszawie podczas konferencji Corporate Wellness, której organizatorem były firmy: Hotel Wellness proVita, Studio Sante i Instytut Psychoimmunologii, tworzące konsorcjum Corporate Wellness Group. W debacie na temat zasadności corporate wellness w Polsce udział wzięli m.in. Wojciech Eichelberger i prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Corporate wellness w trosce o pracowników
Corporate wellness to trend, który wpisuje się w ideę dbałości o zdrowie pracowników. Kreatywna polityka prozdrowotna sprawia, że pracownicy wykazują się większym zadowoleniem i zaangażowaniem. Przekonało się o tym wiele firm na całym świecie, jednak czy wiedza o tym polscy pracodawcy?

Potencjał corporate wellness
Udział w globalnym badaniu corporate wellness na świecie wzięło 1 041 firm z 37 krajów. Badanie przeprowadziła po raz szósty firma Buck Consultants (USA). Dzięki inicjatywie Adama Hoka z Hotelu Wellness proVita ostatni raport zawiera po raz pierwszy szczegółową analizę 60 firm z Polski. Firmy ujęte w raporcie zatrudniają w większości (82 proc) poniżej 500 pracowników. Ich profil działalności jest bardzo zróżnicowany (m.in. produkcja, handel, usługi).

Zagrożenie, które dotykają Polaków
Według raportu do podstawowych zagrożeń zdrowotnych w Polsce zalicza się niski poziom aktywności fizycznej, stres oraz nieodpowiednie odżywianie. To prowadzi do otyłości i innych problemów zdrowotnych. Wśród negatywnych czynników znacznie obniżających efektywność pracy wymienia się też brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym oraz depresję. Prowadzą one często do chorób, które wiążą się z dużymi kosztami pracodawców. Rozwiązaniem tego problemu jest wdrażanie strategii zdrowia w firmach. Rezultatem tych działań jest poprawa samopoczucia pracowników, zwiększenie ich zaangażowania oraz redukcja absencji chorobowych.

Bariery pracowników do zaangażowania się w program promocji zdrowia
Jako największe bariery do zaangażowania się w program promocji zdrowia polscy pracownicy wskazują:

 • Brak wystarczającej ilości czasu na uczestnictwo w programach promocji zdrowia i wellness oraz zmianę nawyków zdrowotnych (74 proc.)
 • Trudność w znalezieniu osobistej motywacji do długoterminowej zmiany nawyków związanych ze stylem życia (54 proc.)
 • Brak indywidualnego podejścia do poszczególnych pracowników przy tworzeniu programów (51 proc.)
 • Ogólny sceptycyzm odnośnie wpływu programów na poprawę zdrowia (41 proc.)
 • Obawa o dostęp pracodawcy do osobistych wyników zdrowia (15 proc.)

Uczestnicy polskiej debaty dot. zasadności corporate wellness w Polsce
W debacie na temat zasadność programów prozdrowotnych w polskich firmach udział wzięły osoby od lat zajmujące się tematem corporate wellness:

 • Psychoterapeuta Wojciech Eichelberger, Dyrektor Merytoryczny Instytutu Psychoimmunologii IPSI
 • Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społ., Akademia Leona Koźmińskiego
 • Adam Hok, dyrektor Hotelu Wellness proVita, który jako jeden z pierwszych w Polsce rozwinął filozofię wellness w ujęciu holistycznym
 • Aleksandra Leśniańska, członek zarządu i CEE & Poland HR Director Shell Polska
 • Paulina Kaczmarek, Managerka w zespole Sustainability Consulting w firmie doradczej Deloitte
 • Anna Sierpowska, Manager Projektu Studio Sante

Warto przeczytać: raport_working_wellbiografie_ekspertow,

wypowiedzi_ekspertow_nt-_corporate_wellness i

notatka_prasowa_11-09-2015_pdf

***

Firma SANTE – lider na rynku producentów żywności funkcjonalnej – rozszerza swoją działalność o wyjątkową przestrzeń terapeutyczno-wellnessową. Zgodnie z misją „Sante to zdrowie” powstało miejsce, którego celem jest uświadamianie, że zdrowie jest dobrostanem dostępnym dla każdego. Łączy ono elementy edukacji żywieniowej, ruchowej i rozwojowej z terapiami oraz głębokim relaksem w komfortowych warunkach.