Gwarancja jakości

Wszystkie surowce, półprodukty i produkty są pozyskiwane wyłącznie od sprawdzonych dostawców, którzy spełniają najwyższe normy jakości.

W Sante działa System Zarządzania Jakością zgodny z Globalną Normą dotyczącą Bezpieczeństwa Żywności z najwyższym poziomem zatwierdzenia zgodności, System Zapewniania Bezpieczeństwa Żywności HACCP i System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, System Zapewniania Bezpieczeństwa Żywności HACCP. Firma rygorystycznie przestrzega norm jakości i kontroluje cały proces produkcji: od surowca, przez tworzenie produktu, po opakowanie.

Firma regularnie przeprowadza audyty jakościowe u dostawców. Jakość produktu jest sprowadzana na każdym etapie produkcji. Wszystkie surowce są sprawdzane w strefie buforowej, zanim trafią na teren magazynu w zakładzie. Do produkcji są wykorzystywane wyłącznie surowce o potwierdzonej jakości. System magazynowania jest oparty na stosowaniu zasady FIFO (First In, First Out). Ściślej kontroli poddawana jest zarówno przydatność do spożycia surowców, jak i gotowych wyrobów. Podczas produkcji jakość surowców kontrolują operatorzy linii produkcyjnych. Dział Jakości regularnie pobiera z linii produkcyjnej i bada próbki produktów. Kontrola na zanieczyszczenia metaliczne odbywa za pomocą detektorów metali o najwyższej czułości, zaprojektowanych specjalnie dla przemysłu spożywczego przez firmę CEIA, uznawaną za najlepszą na świecie.

W zakładzie jest również wdrożony prewencyjny system ochrony przed szkodnikami PEST CONTROL – Polska Federacja Pest Control to organizacja ekspercka, która dba o zdrowie publiczne w sferach higieny, ochrony przed szkodnikami i ochrony środowiska. Kontrolowana jest również jakość opakowania – zgrzewy, kartony, palety. Każdy załadunek jest monitorowany, co uniemożliwia wysłanie do Klienta uszkodzonych produktów czy palet. Dzięki zaawansowanym technologiom produkcji firma Sante Sante gwarantuje jednorodność produktów, czyli zadeklarowaną na opakowaniu zawartość poszczególnych składników w każdej paczce oraz stałą wysoką jakość i wartość odżywczą produktów.