ZAPYTANIE OFERTOWE. Na zakup lini technologicznej w ramach projektu z dnia 02.06.2014.

Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie nowych płatkowanych produktów śniadaniowych.